Danh sách hành khách đi trên chuyến bay VN7258 (TP. Hồ Chí Minh - Hà Nội) ngày 10/10/2021 liên quan đến 02 trường hợp dương tính (Thông tin cập nhật lúc 15h30 ngày 12/10/2021).

Văn phòng PHEOC trân trọng kính gửi danh sách hành khách đi trên chuyến bay VN7258 từ TP. Hồ Chí Minh đến Hà Nội liên quan đến 02 bệnh nhân dương tính tại Hải Phòng. Các bệnh nhân tham gia phòng chống dịch tại tỉnh Bình Dương. Ngày 10/10, các bệnh nhân về tới Hà Nội trên chuyến bay có 200 hành khách (trong đó, 104 người về Hải Phòng và đã được cách ly tập trung). Ngày 11/10, 02 bệnh nhân có kết quả PCR dương tính với SARS-CoV-2.


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185