Danh sách hành khách đi trên chuyến bay VN260 (Hồ Chí Minh - Hà Nội) ngày 30/09/2021 liên quan đên 01 bệnh nhân dương tính ghi nhận tại Quảng Ninh. (Thông tin cập nhật lúc 07h ngày 02/10/2021).

Văn phòng PHEOC trân trọng kính gửi danh sách hành khách đi trên chuyến bay VN260 (Hồ Chí Minh - Hà Nội) ngày 30/09/2021. Bệnh nhân đi trên chuyến bay tham gia công tác hỗ trợ phòng chống dịch tại TP. Hồ Chí Minh. Trước khi trở về, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm PCR âm tính. Ngày 30/09, bệnh nhân đi trên chuyến bay VN260 trở 253 nhân viên y tế của các tỉnh tham gia hỗ trợ chống dịch khu vực phía Nam về tới sân bay Nội Bài. Tại đây, bệnh nhân cùng các cán bộ trong đoàn về Quảng Ninh và thực hiện cách ly tập trung. Ngày 01/10, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185