Danh sách bệnh nhân điều trị ngoại trú và danh sách người trở về từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức từ ngày 15/09/2021 đến ngày 30/09/2021 (Thông tin cập nhật lúc 15h ngày 01/10/2021).

Văn phòng PHEOC trân trọng kính gửi danh sách các bệnh nhân điều trị ngoại trú và người trở về từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức từ ngày 15/09 đến ngày 30/09. Ca bệnh đầu tiên ghi nhận ngày 30/09, có kết quả xét nghiệm dương tính khi tần soát trước khi ra viện. Qua tần soát điều tra, ghi nhận 05 trường hợp liên quan, ghi nhận tại: Hà Tĩnh 1 ca, Hưng Yên: 1 ca, Nam Định: 2 ca và Hà Nội: 1 ca.


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185