Danh sách hành khách đi trên chuyến bay VN9268 (TP. Hồ Chí Minh - Hà Nội) ngày 26/09/2021 liên quan đến 4 ca dương tính ghi nhận tại Bắc Giang. (Thông tin cập nhật lúc 20h30 ngày 29/09/2021).

Văn phòng PHEOC trân trọng kính gửi danh sách hành khách đi trên chuyến bay VN9268 từ Sân bay Tân Sơn Nhất đến Sân bay Nội Bài do tỉnh Bắc Giang tổ chức đón khoảng 1.000 công nhân sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai về địa phương và đã được cách ly tập trung ngay sau đó. Ngày 27/09, qua công tác lấy mẫu xét nghiệm, tỉnh Bắc Giang đã ghi nhận 4 trường hợp dương tính đi trên chuyến bay này.


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185