Danh sách hành khác đi trên chuyến bay VN214 (Hồ Chí Minh - Nội Bài) ngày 22/09/2021 liên quan đến 03 bệnh nhân dương tính (Thông tin cập nhật lúc 18h ngày 26/09/2021).

Văn phòng PHEOC trân trọng kính gửi danh sách hành khách đi trên chuyến bay VN214 (Hồ Chí Minh - Nội Bài) liên quan đến các trường hợp dương tính ghi nhận tại Quảng Ninh. Chuyến bay chở nhân viên y tế hỗ trợ miền Nam, khởi hành ngày 22/09 từ Sân bay Tân Sơn Nhất về đến Sân bay Nội Bài. Cả 03 trường hợp dương tính đều không làm việc, hỗ trợ trong cùng một khu vực, không ở chung và không tiếp xúc với nhau. Vì thế, nguy cơ lây nhiễm chéo trên máy bay có thể xảy ra.


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185