Danh sách hành khách đi trên chuyến bay VN214 (Hồ Chí Minh - Hà Nội) ngày 30/08/2021 liên quan tới 03 bệnh nhân dương tính ghi nhận tại Bắc Giang (Thông tin cập nhật lúc 14h20 ngày 01/09/2021).

Văn phòng PHEOC trân trọng kính gửi danh sách hành khách đi trên chuyến bay VN214 từ TP. Hồ Chí Minh ra Hà Nội liên quan đến 03 bệnh nhân dương tính trở về từ Bình Dương. Các bệnh nhân là nhân viên y tế, tham gia công tác tình nguyện hỗ trợ phòng chống dịch tại tỉnh Bình Dương. Ngày 30/08, các bệnh nhân đi trên chuyến bay VN214 cùng với các cán bộ y tế trong đoàn và đoàn khác về tới Sân bay Nội Bài. Tại đây, các bệnh nhân đi xe của tỉnh Bắc Giang về khu các ly tập trung tại huyện Tân Yên. Cả 03 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm PCR dương tính với SARS-CoV-2 ngày 01/09/2021.


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185