Danh sách hành khách đi trên chuyến bay VN168 (Đà Nẵng - Hà Nội) ngày 28/07/2021 liên quan đến BN189130 (Thông tin cập nhật lúc 10h ngày 07/08/2021).

Văn phòng PHEOC trân trọng kính gửi danh sách hành khách đi trên chuyến bay VN168 Đà Nẵng - Hà Nội liên quan đến bệnh nhân ghi nhận tại Vĩnh Phúc. BN189130 là du học sinh tại Nhật Bản, nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 14/07 và thực hiện cách ly tại Đà Nẵng. Sau khi hoàn tất thời gian cách ly, bệnh nhân đi trên chuyến bay VN168 ngày 28/07 về quê tại Vĩnh Phúc. Tại địa phương, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính ngày 04/08 do Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện.


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185