Danh sách hành khách đi trên chuyến bay VN266 (Hồ Chí Minh - Nội Bài) ngày 16/07/2021 liên quan đến bệnh nhân V.M.S (Thông tin cập nhật lúc 11h ngày 04/08/2021)

Văn phòng PHEOC trân trọng kính gửi danh sách hành khách đi trên chuyến bay VN266 TP. Hồ Chí Minh - Hà Nội liên quan đến 01 trường hợp dương tính ghi nhận tại Hà Giang. Bệnh nhân sinh sống và làm việc tại Bình Dương. Sáng ngày 16/07, bệnh nhân cùng 2 người khác đi taxi ra sân bay để về Hà Nội, chuyến bay khởi hành lúc 14h50. Tại đây, bệnh nhân đặt xe taxi từ sân bay Nội Bài ra bến xe Mỹ Đình và được cách ly tập trung tại khu cách ly tập trung huyện Bắc Quang, Hà Giang. Ngày 02/08, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 do CDC tỉnh thực hiện.


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185