Danh sách hành khách đi trên chuyến bay VJ140 (Hồ Chí Minh - Hà Nội) ngày 21/07/2021 liên quan đến bệnh nhân T.Q.L (Thông tin cập nhật lúc 9h ngày 03/08/2021)

Văn phòng PHEOC trân trọng kính gửi danh sách hành khách đi trên chuyến bay VJ140 (Hồ Chí Minh - Hà Nội) ngày 21/07 liên quan đến bệnh nhân T.Q.L. Bệnh nhân có yếu tố dịch tễ trở về từ TP. Hồ Chí Minh về đến sân bay Nội Bài lúc 11h30 cùng ngày. Tại đây, bệnh nhân cùng 5 người đi trên chuyến bay thuê taxi về thẳng về khu cách ly tập trung tại Lục Nam. Ngày 03/08, bệnh nhân có kết quả PCR dương tính với SARS-CoV-2.


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185