Danh sách hành khách đi trên chuyến bay VN1558 (Khánh Hòa - Hà Nội) ngày 25/07/2021 liên quan đến bệnh nhân N.T.H.T (Thông tin cập nhật lúc 15h ngày 01/08/2021)

Văn phòng PHEOC trân trọng kính gửi danh sách hành khách đi trên chuyến bay VN1558 Khánh Hòa - Hà Nội liên quan đến bệnh nhân N.T.H.T. Bệnh nhân là du học sinh tại Nhật Bản, về nước ngày 06/07 và được cách ly tập trung tại Khánh Hòa. Sau khi hoàn tất thời gian cách ly, ngày 25/07, bệnh nhân đi trên chuyến bay VN1558 về tới sân bay Nội Bài và đi taxi về Bắc Giang. Tại đây, bệnh nhân thực hiện cách ly tại nhà và có kết quả xét nghiệm dương tính ngày 31/07.


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185