Danh sách hành khách đi trên chuyến bay VN260 (TP. Hồ Chí Minh - Hà Nội) ngày 21/07/2021 liên quan đến bệnh nhân M.T.T.T (Thông tin cập nhật lúc 15h30 ngày 25/07/2021)

Văn phòng PHEOC trân trọng kính gửi danh sách hành khách đi trên chuyến bay VN260 Hồ Chí Minh - Hà Nội ngày 21/07/2021 liên quan đến bệnh nhân M.T.T.T. Bệnh nhân sinh sống tại quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh trở về Hà Nội. Sau khi về Hà Nội, bệnh nhân được cách ly tại nhà và có kết quả xét nghiệm dương tính ngày 22/07.


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185