Danh sách hành khách đi trên chuyến bay VN1394 (TP. Hồ Chí Minh - Quy Nhơn) ngày 19/07/2021 liên quan đến 03 trường hợp dương tính (Thông tin cập nhật lúc 15h ngày 25/07/2021)

Văn phòng PHEOC trân trọng kính gửi danh sách hành khách đi trên chuyến bay VN1394 liên quan đến 03 bệnh nhân: D.D.Đ, N.T.K.Q, Đ.K.K.N. Chuyến bay khởi hành từ TP. Hồ Chí Minh về Quy Nhơn ngày 19/07/2021.


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185