Danh sách hành khách đi trên chuyến bay VJ152 (Hồ Chí Minh - Hà Nội) ngày 21/07/2021 liên quan đến bệnh nhân T.V.L (Thông tin cập nhật lúc 10h ngày 23/07/2021)

Văn phòng PHEOC trân trọng kính gửi danh sách hành khách đi trên chuyến bay VJ152 Hồ Chí Minh - Hà Nội liên quan đến bệnh nhân T.V.L. Bệnh nhân trở về từ TP. Hồ Chí Minh ngày 21/07, sau đó di chuyển về Hòa Bình. Tại đây, bệnh nhân được cách ly tập trung và có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 do CDC Hòa Bình thực hiện.


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185