Cập nhật danh sách hành khách đi trên chuyến bay VN280 (Hồ Chí Minh - Hà Nội) ngày 20/07/2021 liên quan đến 02 trường hợp dương tính (Thông tin cập nhật lúc 9h30 ngày 22/07/2021)

Văn phòng PHEOC trân trọng kính gửi danh sách hành khách đi trên chuyến bay VN280 Hồ Chí Minh - Hà Nội liên quan đến 02 trường hợp dương tính. Hai trường hợp trên là công dân mang quốc tịch Trung Quốc, nhập cảnh vào Việt Nam tại sân bay Tân Sơn Nhất ngày 20/06 và được cách ly tập trung. Ngày 20/07, sau khi hoàn thành cách ly, 02 bệnh nhân đi trên chuyến bay VN280 về tới Hà Nội và từ Hà Nội trở vào Bình Định trên chuyến bay QH213. Tại Bình Định, các bệnh nhân được lấy mẫu và có kết quả PCR dương tính với SARS-CoV-2.


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185