Cập nhật danh sách hành khách đi trên chuyến bay VN210 và VJ140 ngày 17/07/2021 liên quan 06 bệnh nhân dương tính (Thông tin cập nhật lúc 16h ngày 20/07/2021)

Văn phòng PHEOC trân trọng kính gửi danh sách hành khách đi trên 2 chuyến bay VN210 và VJ140 Hồ Chí Minh - Hà Nội liên quan đến 06 bệnh nhân dương tính ghi nhận tại Hà Giang. Các bệnh nhân làm việc tại khu vực thị xã Tân Uyên, Bình Dương. Ngày 17/07, các bệnh nhân di chuyển trên 2 chuyến bay về tới sân bay Nội Bài. Tại đây, các bệnh nhân bắt xe khách Quang Tuyến về Hà Giang và được chuyển đi cách ly tập trung. Ngày 19/07, các bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185