Danh sách hành khách đi trên chuyến bay VN280 (Hồ Chí Minh - Hà Nội) ngày 19/07/2021 liên quan đến bệnh nhân L.T.H.Y (Thông tin cập nhật lúc 11h ngày 20/07/2021)

Văn phòng PHEOC trân trọng kính gửi danh sách hành khách đi trên chuyến bay VN280 Hồ Chí Minh - Hà Nội ngày 19/07. Bệnh nhân L.T.H.Y sinh sống tại huyện Bình Thạch, TP. Hồ Chí Minh trở về trên chuyến bay VN280. Sau khi về đến sân bay Nội Bài, bệnh nhân được TTYT Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc tới đón bằng xe chuyên dụng về khu cách ly tập trung. Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185