Cập nhật danh sách hành khách đi trên chuyến bay VN168 (Đà Nẵng - Hà Nội) ngày 11/07/2021 liên quan đến bệnh nhân Đ.T.X (Thông tin cập nhật lúc 10h30 ngày 19/07/2021)

Văn phòng PHEOC trân trọng kính gửi danh sách hành khách đi trên chuyến bat VN168 Đà Nẵng - Hà Nội ngày 11/7. Bệnh nhân Đ.T.X từ Nhật về Việt Nam, thực hiện các ly tại Quảng Nam từ ngày 20/6 đến ngày 11/7. Sau khi hoàn thành cách ly 21 ngày, bệnh nhân đặt xe tới Sân bay Đà Nẵng để về Hà Nội trên chuyến bay VN168. Tại đây, bệnh nhân được gia đình tới đón bằng xe riêng để về Hải Dương. Ngày 18/07, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính cho CDC Hải Dương thực hiện.


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185