Cập nhật danh sách hành khách đi trên chuyến bay QH244 (Hồ Chí Minh - Hà Nội) ngày 05/07/2021 liên quan đến bệnh nhân P.V.T và N.M.T (Thông tin cập nhật lúc 7h ngày 19/07/2021)

Văn phòng PHEOC trân trọng kính gửi danh sách hành khách đi trên chuyến bay QH244 Hồ Chí Minh - Hà Nội liên quan đến 02 bệnh nhân dương tính trở về từ Bình Dương. Ngày 05/07, các bệnh nhân đi taxi từ nhà (tại Bình Dương) đến sân bay Tân Sơn Nhất để về Hà Nam. Sau khi về đến sân bay Nội Bài, các bệnh nhân di chuyển bằng xe riêng về Hà Nam. Ngày 17/07, các bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185