Cập nhật danh sách hành khách đi trên chuyến bay QH240 (Hồ Chí Minh - Hà Nội) ngày 15/07/2021 liên quan đến 02 trường hợp dương tính (Thông tin cập nhật lúc 17h ngày 18/07/2021)

Văn phòng PHEOC trân trọng kính gửi danh sách hành khách đi trên chuyến bay QH240 Hồ Chí Minh - Hà Nội liên quan đến 2 bệnh nhân: P.V.T và P.T.D. Hai bệnh nhân từ TP. Hồ Chí Minh về Vĩnh Phúc ngày 15/07. Sau khi về đến sân bay Nội Bài, các bệnh nhân được TTYT huyện Yên Lạc đón bằng xe chuyên dụng về khu cách ly tập trung tại huyện Yên Lạc. Này 18/07, các bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính do CDC Vĩnh Phúc thực hiện.


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185