Cập nhật danh sách hành khách đi trên chuyến bay VJ140 (Hồ Chí Minh - Hà Nội) lúc 9h05 ngày 15/07/2021 liên quan đến 4 bệnh nhân dương tính (Thông tin cập nhật lúc 17h ngày 17/07/2021)

Văn phòng PHEOC trân trọng kính gửi danh sách hành khách đi trên chuyến bay VJ140 Hồ Chí Minh - Hà Nội liên quan đến 4 bệnh nhân: N.T.N, N.T.N, N.T.T, N.T.V. Các bệnh nhân có yếu tố dịch tễ trở về từ Thành phố Hồ Chí Minh trên chuyến bay VJ140. Ngày 16/07, các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185