Cập nhật danh sách hành khách đi trên chuyến bay VN286 (Hồ Chí Minh - Hà Nội) lúc 21h ngày 08/07/2021 liên quan đến bệnh nhân V.Q.B (Thông tin cập nhật lúc 16h ngày 17/07/2021)

Văn phòng PHEOC trân trọng kính gửi danh sách hành khách đi trên chuyến bay VN286 Hồ Chí Minh - Hà Nội liên quan đến bệnh nhân V.Q.B, sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 08/07, bệnh nhân đi trên chuyến bay VN286 về đến sân bay Nội Bài, sau đó, di chuyển về Hà Nam bằng xe của nhà xe Trường Sơn. Tại địa phương, sau 02 lần lấy mẫu, ngày 16/07, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185