Danh sách hành khách đi trên chuyến bay VJ386 (Hồ Chí Minh - Bình Định) ngày 11/07/2021 liên quan đến bệnh nhân V.N.T (Thông tin cập nhật lúc 17h ngày 14/07/2021)

Văn phòng PHEOC trân trọng kính gửi danh sách hành khách đi trên chuyến bay VJ386 Hồ Chí Minh - Bình Định liên quan đến bệnh nhân V.N.T. Bệnh nhân có tiền sử dịch tễ làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 11/07, bệnh nhân về Bình Định trên chuyến bay VJ386. Bệnh nhân có kết quả PCR dương tính ngày 13/07 do Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định thực hiện.


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185