Cập nhật danh sách hành khách đi trên chuyến bay VN1558 (Khánh Hòa - Hà Nội) ngày 09/07/2021 liên quan đến bệnh nhân N.T.T (Thông tin cập nhật lúc 11h30 ngày 14/07/2021)

Văn phòng PHEOC trân trọng kính gửi danh sách hành khách đi trên chuyến bay VN1558 liên quan đến bệnh nhân N.T.T. Bệnh nhân là công nhân tại Nhật Bản. Ngày 10/06, bệnh nhân trở về nước và cách ly tại Khánh Hòa. Ngày 09/07, sau khi hoàn thành cách ly, bệnh nhân cùng 4 người khách di chuyển ra sân bay Cam Ranh về Sân bay Nội Bài. Tại đây, bệnh nhân đi xe riêng về Ninh Bình. Bện nhân được lấy mẫu xét nghiệm, cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 ngày 13/07.


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185