Danh sách hành khách đi trên chuyến bay VN266 (Hồ Chí Minh - Hà Nội) ngày 10/07/2021 liên quan bệnh nhân T.T.N.A (Thông tin cập nhật lúc 10h ngày 13/07/2021)

Văn phòng PHEOC trân trọng kính gửi danh sách hành khách đi trên chuyến bay VN266 Hồ Chí Minh - Hà Nội liên quan đến bệnh nhân T.T.N.A. Bệnh nhân trở về từ Thành phố Hồ Chí Minh ngày 10/07. Sau khi về đến sân bay Nội Bài, bệnh nhân được người thân tới đón về khu nhà trọ tại Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội. Sáng ngày 11/07, bệnh nhân ra bến xe Giáp Bát về Xuân Trường, Nam Định. Bệnh nhân nhận kết quả xét nghiệm dương tính ngày 13/07 do CDC Nam Định thực hiện.


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185