Cập nhật danh sách hành khách đi trên chuyến bay VN266 (Hồ Chí Minh - Hà Nội) ngày 02/07/2021 liên quan tới các bệnh nhân Đ.T.P.T, T.T.A, T.Đ.A, T.Đ.T (thông tin cập nhật lúc 17h ngày 12/07/2021)

Văn phòng PHEOC trân trọng kính gửi danh sách hành khách đi trên chuyến bay VN266 (Hồ Chí Minh - Hà Nội). Các bệnh nhân sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, trở về Hà Nội trên chuyến bay VN266 ngày 02/07.


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185