Cập nhật danh sách hành khác đi trên chuyến bay VN242 (Hồ Chí Minh - Hà Nội) ngày 11/07 liên quan đến bệnh nhân Đ.X.H (thông tin cập nhật đến 17h ngày 12/07/2021)

Văn phòng PHEOC trân trọng kính gửi danh sách hành khách đi trên chuyến bay VN242 (Hồ Chí Minh - Hà Nội) liên quan đến bệnh nhân Đ.X.H. Bệnh nhân có yếu tố dịch tễ trở về từ Thành phố Hồ Chí Minh. Khoảng 6-9h ngày 11/07 bệnh nhân đi trên chuyến bay VN242 từ Sân bay Tân Sơn Nhất về Sân bay Nội Bài.


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185