Danh sách hành khách đi trên chuyến bay VN0172 (Đà Nẵng - Nội Bài) lúc 17h10 ngày 07/07/2021 liên quan đến bệnh nhân P.T.T (Thông tin cập nhật lúc 10h ngày 11/07/2021)

Văn phòng PHEOC trân trọng kính gửi danh sách hành khách đi trên chuyến bay VN0172 Đà Nẵng - Nội Bài liên quan đến bệnh nhân P.T.T. Bệnh nhân làm việc tại Nhật Bản, về nước ngày 16/06 và thực hiện cách ly tại Hội An. Sau khi hoàn tất thời gian cách ly, bệnh nhân cùng 02 người bạn cùng cách ly về Ninh Bình trên chuyến bay VN0172. Sau khi xuống sân bay Nội Bài, bệnh nhân cùng bạn bắt xe về Ninh Bình.


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185