Cập nhật danh sách hành khách đi trên chuyến bay VN128 (Hồ Chí Minh - Đà Nẵng, 12h45 ngày 04/07/2021), QH104 (Đà Nẵng - Hà Nội, 12h45 ngày 05/07/2021) và VN171 (Hà Nội - Đà Nẵng, 13h25 ngày 06/07/2021) liên quan đến bệnh nhân N.T.D (Thông tin cập nhật lúc 07h ngày 11/07/2021)

Văn phòng PHEOC trân trọng kính gửi danh sách hành khách đi trên 3 chuyến bay VN128 (Hồ Chí Minh - Đà Nẵng), QH104 (Đà Nẵng - Hà Nội) và VN171 (Hà Nội - Đà Nẵng) liên quan đến bệnh nhân N.T.D hiện đang cách ly y tế tại Quảng Nam.


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185