Danh sách hành khách đi trên chuyến bay QH244 (Hồ Chí Minh - Hà Nội) lúc 13h30 ngày 04/07/2021 liên quan đến BN26666 (Thông tin cập nhật lúc 16h30 ngày 10/07/2021)

Văn phòng PHEOC trân trọng kính gửi danh sách hành khách đi trên chuyến bay QH244 Hồ Chí Minh - Hà Nội liên quan đến BN26666. Bệnh nhân sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 04/07, bệnh nhân cùng người nhà đi chuyến bay QH244 về Nội Bài, sau đó đi taxi về Bắc Giang. Ngày 09/07, bệnh nhân có kết quả PCR dương tính với SARS-CoV-2.


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185