Cập nhật danh sách hành khách đi trên chuyến bay VN1274 (TP. Hồ Chí Minh - Thanh Hóa) lúc 12h50 ngày 01/07/2021 liên quan đến bệnh nhân T.T.T.D (Thông tin cập nhật lúc 14h ngày 10/07/2021)

Văn phòng PHEOC trân trọng kính gửi danh sách hành khách đi trên chuyến bay VN1274 TP. Hồ Chí Minh - Thanh Hóa liên quan đến bệnh nhân T.T.T.D. Bệnh nhân làm việc tại TP. Hồ Chí Minh, trở về Thanh Hóa ngày 01/07 (đáp chuyến bay xuống sân bay Thọ Xuân). Ngày 09/07, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm PCR dương tính do CDC Thanh Hóa thực hiện sau khi có các triệu chứng ho, sốt, khó thở, đau ngực.


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185