Danh sách hành khách đi trên chuyến bay VN215 (Hà Nội - Hồ Chí Minh) lúc 15h ngày 06/07/2021 liên quan đến bệnh nhân N.L.P (Thông tin cập nhật lúc 14h ngày 09/07/2021)

Văn phòng PHEOC trân trọng kính gửi danh sách các hành khách đi trên chuyến bay VN215 Hà Nội - Hồ Chí Minh liên quan đến bệnh nhân N.L.P. Bệnh nhân đến Hà Nội ngày 05/07, trở về lại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 06/07. Tại đây, bệnh nhân đến phường Tân Thới Nhất thuê nhà nghỉ, sau đó lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng, trả kết quả test nhanh dương tính.


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185