Tạm thời cập nhật danh sách hành khách đi trên chuyến bay VN210 (Hồ Chí Minh - Hà Nội) lúc 10h - 12h ngày 08/07/2021 liên quan đến bệnh nhân H.X.H (Thông tin cập nhật lúc 7h ngày 09/07/2021)

Văn phòng PHEOC trân trọng kính gửi danh sách hành khách đi trên chuyến bay VN210 Hồ Chí Minh - Hà Nội ngày 08/07/2021 có liên quan đến bệnh nhân H.X.H. Bệnh nhân trở về từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Nội Bài khoảng 12h trưa ngày 08/07. Tại sân bay Nội Bài, bệnh nhân được TTYT huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc đón và chuyển về khu cách ly tập trung. Tại đây, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính do CDC Vĩnh Phúc thực hiện.


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185