Tạm thời cập nhật danh sách hành khách đi trên chuyến bay VN242 (Hồ Chí Minh - Hà Nội) ngày 06/07/2021 liên quan đến 5 bệnh nhân dương tính (Thông tin cập nhật lúc 17h ngày 06/07/2021)

Văn phòng PHEOC trân trọng kính gửi danh sách hành khách đi trên chuyến bay VN242 Hồ Chí Minh - Hà Nội liên quan đến 5 bệnh nhân dương tính: BN22751, BN22752, BN22573, BN22754, BN22755 phát hiện tại Vĩnh Phúc. Các bệnh nhân có tiền sử dịch tễ trở về từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Sân bay Nội Bài ngày 06/07. Cùng ngày, các bệnh nhân di chuyển về Vĩnh Phúc và được lấy mẫu xét nghiệm, trả kết quả dương tính với SARS-CoV-2.


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185