Tạm thời cập nhật danh sách hành khách đi trên chuyến bay VN286 (Hồ Chí Minh - Nội Bài) lúc 22h50 ngày 03/07/2021 liên quan tới 04 bệnh nhân dương tính (Thông tin cập nhật lúc 17h ngày 05/07/2021)

Văn phòng PHEOC trân trọng kính gửi danh sách các hành khách đi trên chuyến bay VN286 Hồ Chí Minh - Nội Bài liên quan đến 4 bệnh nhân: T.T.T, V.T.D, T.T.P, T.T.L. Các bệnh nhân trở về từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Nội Bài ngày 03/07, sau đó di chuyển bằng phương tiện đường bộ về Vĩnh Yên, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa. Ngày 05/07, các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và trả kết quả PCR dương tính với SARS-CoV-2.


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185