Danh sách hành khách đi trên chuyến bay VN1264 (Hồ Chí Minh - Vinh) lúc 12h30 ngày 0107/2021 liên quan tới BN19576 (Thông tin cập nhật lúc 15h30 ngày 04/07/2021)

Văn phòng PHEOC trân trọng kính gửi danh sách hành khách đi trên chuyến bay VN1264 Hồ Chí Minh - Vinh khởi hành lúc 12h30 ngày 01/07/2021, liên quan đến BN19576. Trước đó, bệnh nhân làm việc tại chợ Bình Điền, phường 7, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 01/07, bệnh nhân trở về quê tại Xóm 12, Diễn Thịnh, Diễn Châu, Nghệ An. Ngày 03/07, bệnh nhân được Trung tâm Y tế Diễn Châu lấy mẫu xét nghiệm PCR và được trả kết quả dương tính với SARS-CoV-2.


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185