Danh sách các trường hợp có biểu hiện nghi ngờ liên quan đến COVID-19 đi khám tại cơ sở y tế, phòng khám và nhà thuốc.

Văn phòng PHEOC trân trọng kính gửi danh sách các trường hợp có biểu hiện nghi ngờ đi khám tại cơ sở y tế, phòng khám và nhà thuốc tư ngày 20/06/2021 đến 29/06/2021 (Thông tin cập nhật lúc 11h ngày 30/06/2021).


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185