Tạm thời cập nhật danh sách hành khách đi trên chuyến bay VN1274 (Hồ Chí Minh - Thanh Hóa) lúc 11h05p ngày 15/06 liên quan tới bệnh nhân BN12514 (thông tin cập nhật lúc 15h30p ngày 19/06/2021)

Văn phòng PHEOC trân trọng kính gửi danh sách hành khách đi trên chuyến bay VN1274 Hồ Chí Minh - Thanh Hóa liên quan đến BN12514. Trước đó ngày 06/05/2021, bệnh nhân nhập cảnh từ Malaisia và được cách ly tại huyện Châu Thành, Tiền Giang. Ngày 14/06, bệnh nhân hoàn thành cách ly di chuyển bằng xe khách đến TP.HCM, cùng xe có BN11797. Ngày 15/06, bệnh nhân trở về nhà tại xã Vạn Xuân, Thường Xuân, Thanh Hóa để thực hiện cách ly. Ngày 18/06, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm PCR dương tính tại CDC Thanh Hóa sau khi có các biểu hiện ho, sốt và rát họng.


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185