Tổng hợp kết quả truy vết chuyến bay QH0224 Hồ Chí Minh - Hà Nội lúc 10h10p ngày 14/06/2021.

Văn phòng PHEOC trân trọng kính gửi báo cáo tổng hợp chuyến bay QH0224 HCM - HN ngày 30/05 lúc 20h. Chuyến bay có liên quan tới BN11797 ghi nhận tại Hòa Bình ngày 16/06: nữ, 45 tuổi, nhập cảnh từ Malaisia. Sau khi hết 21 ngày cách ly, ngày 14/06 bệnh nhân bay từ HCM về HN và thực hiện cách ly tại Hòa Bình. (Thông tin cập nhật lúc 14h15 ngày 18/06/2021).


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185