Tổng hợp kết quả truy vết bệnh nhân đã xuất viện tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới HCM từ ngày 28/05 đến 11/06.

Văn phòng PHEOC kính gửi báo cáo truy vết các trường hợp về từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới HCM. Trước đó, ngày 11/06/2021, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 06 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là nhân viên của bệnh viện. Tính đến ngày 14/06/2021, có tổng cộng 73 trường hợp dương tính liên quan tới chuỗi lây nhiêm này (trong đó, 67 ca là nhân viên bệnh viện, 6 ca là người bệnh điều trị tại bệnh viện). Thông tin cập nhật lúc 14h ngày 14/06/2021.


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185