Tổng hợp kết quả truy vết chuyến bay VN220 HCM-HN ngày 30/05

Văn phòng PHEOC trân trọng kính gửi báo cáo tổng hợp chuyến bay VN220 HCM - HN ngày 30/05 lúc 20h. Chuyến bay có liên quan tới BN8113 ghi nhận tại Hà Nội ngày 03/06: nam, 39 tuổi, là F1 của bệnh nhân BN5243, liên quan tới Hội thánh giáo Phục Hưng. (Thông tin cập nhật lúc 10h ngày 10/06/2021)


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185