Tạm thời cập nhật danh sách hành khách đi trên chuyến bay VN220 (Hồ Chí Minh - Hà Nội) ngày 30/05 liên quan tới bệnh nhân N.H.T (thông tin cập nhật lúc 16h40 ngày 04/06/2021)


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185