Tạm thời cập nhật danh sách hành khách đi trên chuyến bay VJ397 (Gia Lai - HCM) ngày 24/04 liên quan tới bệnh nhân M.T.H.P (BN6281) (thông tin cập nhật lúc 17h00 ngày 29/05/2021)


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185