Danh sách các trường hợp dương tính liên quan đến Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng, Hồ Chí Minh.

Văn phòng PHEOC trân trọng kính gửi danh sách các trường hợp dướng tính liên quan đến Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng tính tới 08h ngày 30/05 (thông tin cập nhật lúc 16h10' ngày 30/05).


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185