Tổng hợp kết quả chuyến bay VN1179 Hải Phòng - HCM

Văn phòng PHEOC trân trọng kính gửi báo cáo tổng hợp chuyến bay VN1179 Hải Phòng - HCM ngày 05/05 lúc 16h30. Chuyến bay có liên quan tới BN4583 ghi nhận tại Thành phố Hồ Chí Minh: nữ, 34 tuổi, địa chỉ tại quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh; là F1 của BN4514, đã được cách ly trước đó. Kết quả xét nghiệm ngày 18/5 dương tính với SARS-CoV-2. (Thông tin cập nhật lúc 17h45 ngày 22/05/2021)


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185