Báo cáo rà soát các TH làm việc tại Công ty SJ Tech

Ổ dịch mới tại công ty SJ Tech, khu công nghiệp Vân Trung, huyện Việt Yên bắt nguồn từ bệnh nhân BN 3243 cùng chồng là F1 đi thăm người thân từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2 (Đông Anh, Hà Nội) về dương tính với COVID-19.. Nhóm truy vết xin cập nhập danh sách báo cáo trạng thái theo dõi của các TH hiện đang làm việc tại công ty SJ Tech (danh sách cập nhật lúc 22h00' ngày 20/05).


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185