Danh sách người đi trên chuyến bay VN7175 (Nội Bài -Đà Nẵng) ngày 27/4, VJ546 (Đà Nẵng về Hà Nội) và Bệnh nhân mắc COVID-19 tại BVBNDTW, K (nhấn vào để tải)

PHEOC Việt Nam đã xác định được thông tin Danh sách người đi trên chuyến bay VN7175 (Nội Bài -Đà Nẵng) ngày 27/4 và chuyến bay VJ546 Đà Nẵng về Hà Nội có 2 chuyến bay có ca dương tính với COVID-19 ( BN3092-BN3093) và danh sách bệnh nhân mắc COVID-19 tại bệnh viện K, BVNDTW (Cập nhật 15h05' ngày 17_5_2021).


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185