Báo cáo về 18 trường hợp nhập cảnh nhiễm biến thể Omicron ghi nhận tại Đà Nẵng, Khánh Hòa và Quảng Nam (Thông tin cập nhập lúc 16h30 ngày 12/01/2022).

Văn phòng PHEOC trân trọng thông báo về các trường hợp nhiễm biến thể Omicron tại Việt Nam. Đến nay, cả nước ghi nhận tổng số 50 trường hợp nhiễm biến thể Omicron tại 03 miền Bắc, Trung, Nam. Đây là các trường hợp này nhập cảnh Việt Nam từ 10 quốc gia (Anh, Mỹ, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Kenya, Ucraina, Qatar, Estonia, Uganda, UAE) trên 18 chuyến bay với tổng số 2.201 hành khách đi cùng, đã được cách ly, quản lý kịp thời ngay khi nhập cảnh. Ngày 11/01, ghi nhận thêm 18 trường hợp nhập cảnh nhiễm biến thể Omicron (B.1.1.529) được phát hiện tại Đà Nẵng, Khánh Hòa, Quảng Nam.


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185