Danh sách hành khách đi trên chuyến bay VN99 (Mỹ - TP. Hồ Chí Minh) ngày 31/12/2021 liên quan đến 04 trường hợp dương tính tại TP. Hồ Chí Minh (Thông tin cập nhật lúc 16h ngày 07/01/2022).

Văn phòng PHEOC trân trọng kính gửi danh sách hành khách đi trên chuyến bay VN99 liên quan đến các trường hợp nhiễm biến thể Omicron tại TP. Hồ Chí Minh. Các trường hợp trên đều là hành khách nhập cảnh vào Việt Nam. Ngày 31/12/2021, 04 bệnh nhân đi trên chuyến bay mang số hiệu VN99 khởi hành từ Mỹ về đến Sân bay Tân Sơn Nhất và được cách ly tập trung ngay sau đó. Ngày 01/01, các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 và có kết quả giải trình tự gen là biến chirng Omicron (B11529).


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185