Danh sách hành khách đi trên 04 chuyến bay liên quan đến các trường hợp nhiễm biến thể Omicron ghi nhận tại Quảng Nam (Thông tin cập nhật lúc 14h ngày 31/12/2021).

Văn phòng PHEOC trân trọng kính gửi danh sách hành khách liên quan đến 14 trường hợp nhiễm biến thể Omicron trên 04 chuyến bay cách ly tại Quảng Nam. Ngày 30/12, Viện Pasteur Nha Trang gửi kết quả giải trình tự gen phát hiện 14 mẫu dương tính với biến thể Omicron (B.1.1.529).


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185