Danh sách hành khách đi trên các chuyến bay liên quan đến trường hợp nhiễm biến thể Omicron tại Việt Nam (Thông tin cập nhật lúc 14h ngày 31/12/2021).

Văn phòng PHEOC trân trọng kính gửi danh sách các hành khách đi trên các chuyến bay liên quan đến 14 trường hợp nhiễm biến thể Omicron trên 04 chuyến bay cách ly tại Quảng Nam. Ngày 27/12/2021 Viện Pasteur Nha Trang tiếp nhận 15 mẫu do tỉnh Quảng Nam gửi của hành khách nhập cảnh vào Việt Nam đang cách ly tập trung. Ngày 28/12 Viện Pasteur Nha Trang xử lý và giải trình tự gen. Đến 15h00 ngày 30/12/2021 có kết quả giải trình tự, trong đó 14/15 mẫu dương tính với biến chủng Omicron (B.1.1.529). Trong đó: Chuyến bay VN99 từ Mỹ về Sân bay Đà Nẵng ngày 24/12/2021 ghi nhận 08 trường hợp, chuyến bay VN417 từ Hàn Quốc về Sân bay Đà Nẵng ngày 24/12/2021 ghi nhận 03 trường hợp dương tính, chuyến bay VN417 từ Hàn Quốc về Sân bay Đà Nẵng ngày 23/12/2021 ghi nhận 02 trường hợp dương tính và chuyến bay QH9451 từ Hàn Quốc về Sân bay Đà Nẵng ngày 21/12/2021 ghi nhận 01 trường hợp dương tính nhiễm biến thể Omicron.


Danh sách điện thoại để thông tin, liên lạc của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt nam (PHEOC Việt Nam):
1. 086 8538147
2. 086 6606495
3. 086 6607591
4. 086 6607283
5. 086 8536850
6. 086 6607582
7. 086 6797594
8. 097 5951185